ΣΚΟΠΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η εξέλιξη, ο πολιτισμός και οι παντός είδους ανέσεις, έχουν να προσφέρουν πολλά οφέλη στο σύγχρονο άνθρωπο. Σίγουρα όμως έχουν και ένα μεγάλο τίμημα για αυτόν. Βρίσκεται ανάμεσα. Από τη μία η πραγματικότητα, ο εξωτερικός κόσμος με τις ηθικές αξίες που τον περιστοιχίζουν, και από την άλλη οι ανθρώπινες ενορμήσεις, τα υποκειμενικά θέλω , συνοδευόμενα από τις ιδιωτικές απαγορεύσεις. Όταν δεν επιτυγχάνεται ρέουσα ψυχική ενέργεια ανάμεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του ατόμου, τότε προκαλείται σε αυτό μια ψυχική δυσαρέσκεια, η οποία ενοχλεί την καθημερινότητα του καθώς αισθάνεται ανικανότητα διευθέτησης των διαπροσωπικών του σχέσεων.

Η ψυχανάλυση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο φτάνει στο γνώθι σεαυτόν. Είναι σαν να ξανασυστήνεται στον εαυτό του. Κατόπιν τούτου, είναι πλέον σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιεί τις παλαιότερες εμπειρίες του ως εργαλεία αρωγούς, προκειμένου να ανταπεξέρχεται επιτυχώς τόσο σε νέες εξωτερικές προκλήσεις, όσο και σε εσωτερικές διεγέρσεις, που άλλοτε του φάνταζαν δυσάρεστες και τις οποίες πλέον αναγνωρίζει. Του είναι οικίες και διαχειρήσιμες.