ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΟΥ

 

Η ψυχαναλυτική διαδικασία, ίσως να φαντάζει αυστηρή, ψυχρή, απρόσωπη, δίχως συναισθηματική ανάμειξη. Τουναντίον, η θεραπευτική σχέση, συνιστά μία δυνατή σχέση, μεταξύ αναλυτή και αναλυόμενου, που εμπεριέχει κατανόηση και έχει ενσυναισθητικό χαρακτήρα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της θεραπείας. Είναι ακριβώς η πινελιά του οικοδεσπότη στο δημιουργηθέντα θεραπευτικό χώρο που κύρια χαρακτηριστικά του είναι η σταθερότητα, η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός και κυρίως η εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης, στοιχεία τα οποία αποτελούν μονόδρομους σε κάθε παρόμοια διαδικασία.

 

Μόνο έτσι ο αναλυόμενος θα αφεθεί με άνεση στην ατομική του ελευθερία και θα αναζητήσει τις άγνωστες και σκοτεινές πτυχές της εσωτερικής του δομής, θα τις αναγνωρίσει θα τις αποδεχτεί και θα θελήσει να τις διαχειριστεί χωρίς να τις φοβάται, για να τις απελευθερώσει αφού πρώτα τις κάνει κομμάτι της ζωής του , της εμπειρίας του.